Dziś mamy 15 lipca 2024, poniedziałek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

13 lipca 2024 3

Płatności dla małych gospodarstw. Termin składania wniosków przesunięty

Do 2 września 2024 r. rolnicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem# płatności dla małych gospodarstw i do gruntów wyłączonych z produkcji, mają czas na złożenie wniosków. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną.

(czytaj więcej)
12 lipca 2024 4

Dopłaty do zbóż. Dziś rozpoczęto wydawanie decyzji

Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub #mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. mogli się ubiegać o wsparcie w naborze, który zakończył się 5 czerwca 2024 r. Wnioski złożyło ponad 187 tys. rolników – zapotrzebowanie na pomoc przekroczyło budżet, w związku z czym trzeba było zastosować współczynnik korygujący (0,92). 12 lipca 2024 r. ARiMR rozpoczęła wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy i przekazywanie środków na konta rolników.

(czytaj więcej)
12 lipca 2024 1

Rozwój małych gospodarstw. Kiedy startuje nowy nabór?

O wsparcie na Rozwój małych gospodarstw# z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie się można starać od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r. Płatność w formie ryczałtu to 120 tys. zł. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem PUE ARiMR.

(czytaj więcej)
11 lipca 2024 0

Targi w Minikowie przeszły do historii. Kto otrzymał nagrody i wyróżnienia?

6 lipca na polach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego# w Minikowie rozpoczęły się XLVI Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Na odwiedzających czeka ponad 360 wystawców rolniczych. Jednocześnie w Minikowie odbywały się także Kujawsko-Pomorskie Dni Pola z 400 odmianami roślin uprawnych oraz Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

(czytaj więcej)
10 lipca 2024 3

Wsparcie dla KGW na działalność statutową. Ile wniosków wpłynęło?

Koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru# Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w tym roku mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Do końca czerwca złożyły one blisko 13,7 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 116,31 mln zł.

(czytaj więcej)
09 lipca 2024 0

Więcej czasu na wnioski o płatność. Interwencje pszczelarskie

Zmiana dotyczy "Wspierania walki z #warrozą produktami leczniczymi" (I.6.3) i "Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół" (I.6.5).

(czytaj więcej)
09 lipca 2024 1

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Nie wszystkie środki zostały już wypłacone

Do 8 lipca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły na konta #ponad 1,226 mln rolników. Dotychczas w ramach płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok przekazała 10,54 mld zł. W tej kwocie jest też blisko 7,4 mld zł wypłacone ubiegającym się o dofinansowanie do ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt. Łącznie z zaliczkami z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do rolników trafiło 19,74 mld zł.

(czytaj więcej)
08 lipca 2024 3

Dofinansowanie do zakupu buhajów. Wprowadzono korzystne zmiany

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty #do zakupu czystorasowych buhajów. W zasadach nastąpiła zmiana, która powoduje, że rolnicy mogą otrzymać większą pomoc. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
08 lipca 2024 0

Dopłaty dla rolników za 2024 rok. Minął termin podstawowy

Trwa kampania dopłat bezpośrednich# i obszarowych w ramach kampanii 2024. Bezsankcyjny termin na złożenie deklaracji upłynął 1 lipca – do tego dnia włącznie ARiMR zarejestrowała blisko 1,2 mln wniosków. Na wprowadzanie zmian w dokumentach bez konsekwencji finansowych jest czas do 16 lipca. Nabór potrwa jeszcze do 26 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Na razie łączna liczba wniosków to blisko 1,203 mln. Natomiast do 31 sierpnia ubiegający się o dopłaty mogą się starać o dwie nowe formy wsparcia: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.

(czytaj więcej)
07 lipca 2024 2

Na złożenie dokumentów pozostało trzy dni. Dopłaty do materiału siewnego

Na razie 36,5 tys. wniosków złożyli rolnicy ubiegający się #o dopłaty do zużytego konwencjonalnego lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Nabór trwa jeszcze do 10 lipca 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
06 lipca 2024 1

Płatność dla małych gospodarstw. Do kiedy można ubiegać się o środki?

Do 31 sierpnia 2024 r. można się ubiegać o płatność #dla małych gospodarstw. By móc otrzymać to wsparcie, trzeba spełnić określone warunki. Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

(czytaj więcej)
04 lipca 2024 2

Wydłużenie okresu. Legalny pobyt pomocnika rolnika z Ukrainy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje#, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, zostaje przedłużony do 30 września 2025 r.

(czytaj więcej)
04 lipca 2024 1

Premie dla młodych rolników. Na razie wpłynęło tylko 30 wniosków

Do 16 sierpnia 2024 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się #o przyznanie premii na rozpoczęcie i rozwój działalności. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie online – przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. W ramach trwającego naboru przyjęto na razie 30 wniosków.

(czytaj więcej)
04 lipca 2024 1

Wsparcie dla przedsiębiorstw. Termin realizacji inwestycji wydłużony

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom #przedsiębiorców, wydłużyliśmy z 18 do 24 miesięcy termin realizacji inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

(czytaj więcej)
03 lipca 2024 3

Środki na bioasekurację. Od dzisiaj można składać wnioski

Od 3 do 26 lipca 2024 r. hodowcy świń mogą ubiegać się o środki #na sfinansowanie podjętych w bieżącym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100 proc. wydatków. Wsparcie realizowane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
02 lipca 2024 0

Płatność dobrostanowa. Więcej czasu na uzyskanie certfikatu przez rolników

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu #QAFP lub QMP ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP. Wymogi te dotyczą m.in. ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt.

(czytaj więcej)
01 lipca 2024 1

Nabór za pośrednictwem aplikacji. Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych

Do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie #na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
29 czerwca 2024 3

Pierwsze kombajny wyjechały na pola. Rozpoczęły się zbiory jęczmienia

W naszym powiecie pierwsze kombajny już wyjechały #na pola. Żniwa ruszyły nieco wcześniej niż zwykle. Rozpoczęły się zbiory jęczmienia.

(czytaj więcej)
27 czerwca 2024 3

Ruszył nabór wniosków. Wsparcie dla hodowców świń

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje# zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
26 czerwca 2024 1

Straty w uprawach. Część środków trafiła już na konta rolników

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach# spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogli się starać o wsparcie od 29 lutego do 15 marca 2024 r. Zarejestrowano ponad 133 tys. wniosków, a do tej pory na konta 106,72 tys. rolników trafiło ponad 828 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Co będzie wliczane do stażu?

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy# dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

(czytaj więcej)
0

Wysokie temperatury męczą i osłabiają kierowców. Zadbaj o siebie i pasażerów

Upalna pogoda nie odpuszcza. #Nasze służby stale monitorują sytuację na drogach krajowych, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Jednak kierowcy też muszą zachować czujność i pamiętać o kilku podstawowych zasadach podczas wakacyjnych podróży samochodem, by dotrzeć do wyznaczonego celu bezpiecznie i komfortowo.

(czytaj więcej)
0

Piękne widoki na Dolinę Noteci. Pogoda sprzyjała wędrówce

Wędrówkę rozpoczęliśmy z miejscowości #Ślesin i maszerowaliśmy północną stroną Doliny Noteci w kierunku Nakła.

(czytaj więcej)
0

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej. Wprowadzono zmiany

Sejm przyjął ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej #(PKE). Ustawa ta wprowadza zmiany, które mają poprawić to, jak działa rynek telekomunikacyjny oraz lepiej chronić konsumentów. Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) obejmuje szeroki zakres zagadnień, które dotyczą rynku telekomunikacyjnego i wprowadza dwie europejskie dyrektywy [1] [2]. Oto kluczowe obszary, które reguluje.

(czytaj więcej)