Dziś mamy 14 grudnia 2019, sobota, imieniny obchodzą:

18 listopada 2019

Dobowe szkolenie taktyczne. Kadeci sprawdzili swoją wiedzę

fot. Zespół ds. Promocji ZS

fot. Zespół ds. Promocji ZS

W dniach 15-16.11.2019r. uczniowie "mundurowi" z klasy wojskowej I Tb oraz # IITL z Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, uczestniczyli na bazie szkoły (Internatu), Parku miejskiego "Wesółka" oraz strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie w swoim pierwszym, dobowym szkoleniu taktycznym z podziałem w piątek na miejscu a w sobotę zajęcia "wyjściowe" na Strzelnicy Bractwa na „Wesółce”.

Bazę noclegową, jak w poprzednich tego typu szkoleniach stanowił Internat i stołówka ZS. Było to przedsięwzięcie, gdzie po raz pierwszy w 6 letniej historii funkcjonowania klas wojskowych w szkole uczestniczyli jednocześnie kadeci 4 roczników.

Uczniowie mundurowi klas I i II w roli szkolonych a uczniowie z klas wojskowycj III i IVTL wystąpili w roli Instruktorów i wspierających szkolenie. Byli to nast. kadeci z IVTL: Paweł Meller, Arsen Pałamarczuk, Mateusz Mazurek i Marcin Klockowski.

Z klasy IIITL: Daniel Kwiatkowski, Patrycja Makarońska, Zuzanna Manikowska, Tomasz Jahnke, Karol Szczepaniak, Dominik Kujawa, Gracjan Gałązka i Kamila Sawicka.

Tym razem szkolenie rozpoczęto w piątek po 3 godzinach zajęć programowych apelem w obecności wz. Dyrektor ZS Pani Sylwii Bałuk omówieniem planu szkolenia, warunków oraz zasad BHP szczególnie podczas zajęć na strzelnicy i korzystania z pomieszczeń Internatu, sprawdzeniem wyposażenia uczniów kadetów pod kątem bytowania w warunkach zbliżonych do szkolenia poligonowego.

Zakończenie zajęć wraz z ich podsumowaniem i omówieniem (podaniem wyników) i wręczeniem Certyfikatów odbyło się w sobotę po obiedzie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Dobowy plan szkolenia z alarmami nocnymi włącznie opracowany został przez uczniów szkoły super kadeta Pawła Mellera (jednocześnie żołnierza 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiet Zawackiej) i st. kpr. kadeta Daniela Kwiatkowskiego.

Koordynatorem planu, jak również sprawującym nadzór nad całością był nauczyciel przedmiotu edukacja wojskowa i wychowawca klasy IITL mjr rez. Jarosław Odrobiński.

Autorzy planu wzorowali zasady szkoleniowe stosowane w Jednostce Wojskowej z podziałem na grupy szkoleniowe po kątem realizowanej podstawy programowej z edukacji wojskowej.

Obejmował on m.in. nast. bloki tematyczne, z nast. zagadnień: taktyka, bronioznastwo, wyposażenie indywidualne żołnierza do działania na polu walki, zajęcia fizyczne – test pod nadzorem nauczyciela w-f P. Mateusza Smolińskiego, musztra indywidualna i zespołowa, pierwszej pomocy na polu walki prowadzonej przez żołnierza

8 K-P Brygady OT i jednocześnie Strzelca Michała Szczęśniaka, wspieranego przez st. kpr. Bartosza Łukomskiego żołnierza 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej", budowa granatów i rzut granatem szkoleniowym, terenoznawstwo realizowane przez mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka oraz szkolenie strzeleckie – teoria (podział broni, podstawowe informacje o budowie broni, pocisku, zasadach celowania i strzelania, torze pocisku, postawach strzeleckich).

Po części teoretycznej realizowano część praktyczną tj. strzelanie z broni sportowej pneumatycznej karabin i pistolet na strzelnicy szkolnej Szkolnego Klubu Sportowego „KALIBER” oraz karabin i pistolet boczny zapłon z kbks na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego.

Ten niezwykle ważny punkt szkoleniowy realizowali P. Leszek Jaśkowiak - Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, wspierał go członek szubińskiego Oddziału Piotr Jamróg i Strzelec Michał Szczęśniak. Najlepsze trafienia w tej konkurencji uzyskali na obydwu strzelnicach kadeci: Dominika Hejnicka i Martyna Popielarz.

Szkolenie to było już kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy szkołą a KSSK GWARD w Kwidzynie Oddział w Szubinie oraz Bractwem Strzeleckim w Szubinie. Bez zaangażowania i wsparcia Instruktorów oraz udostępnienia strzelnicy Bractwa zajęcia te były by nie możliwe do zrealizowania.

Celem zajęć było poszerzenie programu podstawy programowej realizowanego przedmiotu, tym samym wzbogacenie przez uczniów-kadetów wiedzy z zakresu edukacji wojskowej, oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, takich jak: strzelanie, musztra – dowodzenie drużyną i współdziałanie w drużynie (zespole) w terenie, terenoznawstwo, radzenie sobie poza domem.

Tym samym była możliwość wykorzystania i pogłębienia zdobytej podczas zajęć w szkole wiedzy teoretycznej i umiejętności. Jak również przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom klas wojskowych I i II TL przez uczniów klas wojskowych III i IVTL nabytej podczas 3- letniego programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa.

Ponadto integracja kadetów klas wojskowych i przygotowanie ich do reprezentowania ZS w różnego rodzaju zawodach sportowo-obronnych, turniejach, konkursach z OC oraz przeglądach na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim. Dobowy wspólny pobyt razem całej klasy miał na celu wyzwolenie u młodzieży twórczej i kreatywnej postawy, chociażby takiej jak odpowiedzialności za powierzone mienie, umiejętności działania w grupie rówieśniczej oraz z kolegami ze starszych klas i przede wszystkim respektowania norm grupowych oraz przestrzegania poleceń, pełnienie służby dyżurnej (warty, pododdziału alarmowego) w warunkach nocnych (w budynku i na zewnątrz budynku), odporność na zmęczenie (stąd celowe alarmy nocne), stres itp.

W imieniu Dyrektor ZS w Szubinie i wszystkich uczestników szkolenia uczniów klas wojskowych, składamy serdeczne podziękowania na ręce: Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzeja Kokocińskiego, Kierownika szubińskiego Oddziału KSSK GWARD P. Leszka Jaśkowiaka wraz z członkami Michałem Jaśkowiakiem oraz Piotrem Jamróg, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka, Strzelca Michała Szczęśniaka, st. kpr. Bartosza Łukomskiego, Rodzicom za wsparcie finansowe, P. Mateuszowi Smolińskiemu, P. Kariny Tomczyk i w/w uczniom klas IIITL na czele z st. kpr. kadetem Danielem Kwiatkowskim i z IVTL na czele z super kadetem Pawłem Mellerem, Personelowi Internatu za udostępnienie pomieszczeń.

Wszystkim pozostałym Osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie tego szkolenia oraz Ludziom dobrej woli i Przyjaciołom szkoły za pomoc i udzielone wsparcie, dziękujemy.

W terminie 29-30.11.br. odbędzie się zbliżone szkolenie, tym razem z klasą ITa.

materiał: Agnieszka Bubczyk/Zespół ds. Promocji ZS

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 7 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Czekasz na paczkę od Mikołaja? Odbierz ją z mObywatelem

W emocjach i przedświątecznej gorączce można zapomnieć o wielu sprawach, a na pewno o # dowodzie osobistym. Pamiętajcie: idąc na pocztę po odbiór paczek z prezentami wystarczy telefon z aplikacją mObywatel.

(czytaj więcej)
0

Waga dziecka w pierwszych miesiącach życia. Sprawdź, na co zwrócić uwagę

To, ile niemowlę waży, potrafi powiedzieć bardzo wiele o stanie jego zdrowia i o tym, #czy rozwój maluszka przebiega prawidłowo. Dlatego chcąc w porę zapobiegać ewentualnym problemom zdrowotnym dziecka tak ważne jest, żeby systematycznie kontrolować jego wagę. Porad udziela położna Renata Lustyk, ambasadorka kampanii „Położna na medal”.

(czytaj więcej)
0

Przedświąteczne podróże. O czym pamiętać, lecąc pierwszy raz samolotem?

Okres świąteczno-noworoczny to czas lotniczego szczytu # pasażerskiego. Podróżujemy zarówno do naszych rodzin, jak i na wypoczynek w egzotyczne zakątki świata.

(czytaj więcej)
0

Święta z kredytem lub pożyczką? Na co warto zwrócić uwagę

Okres świąteczno-noworoczny oznacza dla wielu osób spotkania z # rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.

(czytaj więcej)