Dziś mamy 9 lipca 2020, czwartek, imieniny obchodzą:

18 listopada 2019

Dobowe szkolenie taktyczne. Kadeci sprawdzili swoją wiedzę

fot. Zespół ds. Promocji ZS

fot. Zespół ds. Promocji ZS

W dniach 15-16.11.2019r. uczniowie "mundurowi" z klasy wojskowej I Tb oraz # IITL z Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, uczestniczyli na bazie szkoły (Internatu), Parku miejskiego "Wesółka" oraz strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie w swoim pierwszym, dobowym szkoleniu taktycznym z podziałem w piątek na miejscu a w sobotę zajęcia "wyjściowe" na Strzelnicy Bractwa na „Wesółce”.

Bazę noclegową, jak w poprzednich tego typu szkoleniach stanowił Internat i stołówka ZS. Było to przedsięwzięcie, gdzie po raz pierwszy w 6 letniej historii funkcjonowania klas wojskowych w szkole uczestniczyli jednocześnie kadeci 4 roczników.

Uczniowie mundurowi klas I i II w roli szkolonych a uczniowie z klas wojskowycj III i IVTL wystąpili w roli Instruktorów i wspierających szkolenie. Byli to nast. kadeci z IVTL: Paweł Meller, Arsen Pałamarczuk, Mateusz Mazurek i Marcin Klockowski.

Z klasy IIITL: Daniel Kwiatkowski, Patrycja Makarońska, Zuzanna Manikowska, Tomasz Jahnke, Karol Szczepaniak, Dominik Kujawa, Gracjan Gałązka i Kamila Sawicka.

Tym razem szkolenie rozpoczęto w piątek po 3 godzinach zajęć programowych apelem w obecności wz. Dyrektor ZS Pani Sylwii Bałuk omówieniem planu szkolenia, warunków oraz zasad BHP szczególnie podczas zajęć na strzelnicy i korzystania z pomieszczeń Internatu, sprawdzeniem wyposażenia uczniów kadetów pod kątem bytowania w warunkach zbliżonych do szkolenia poligonowego.

Zakończenie zajęć wraz z ich podsumowaniem i omówieniem (podaniem wyników) i wręczeniem Certyfikatów odbyło się w sobotę po obiedzie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Dobowy plan szkolenia z alarmami nocnymi włącznie opracowany został przez uczniów szkoły super kadeta Pawła Mellera (jednocześnie żołnierza 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiet Zawackiej) i st. kpr. kadeta Daniela Kwiatkowskiego.

Koordynatorem planu, jak również sprawującym nadzór nad całością był nauczyciel przedmiotu edukacja wojskowa i wychowawca klasy IITL mjr rez. Jarosław Odrobiński.

Autorzy planu wzorowali zasady szkoleniowe stosowane w Jednostce Wojskowej z podziałem na grupy szkoleniowe po kątem realizowanej podstawy programowej z edukacji wojskowej.

Obejmował on m.in. nast. bloki tematyczne, z nast. zagadnień: taktyka, bronioznastwo, wyposażenie indywidualne żołnierza do działania na polu walki, zajęcia fizyczne – test pod nadzorem nauczyciela w-f P. Mateusza Smolińskiego, musztra indywidualna i zespołowa, pierwszej pomocy na polu walki prowadzonej przez żołnierza

8 K-P Brygady OT i jednocześnie Strzelca Michała Szczęśniaka, wspieranego przez st. kpr. Bartosza Łukomskiego żołnierza 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej", budowa granatów i rzut granatem szkoleniowym, terenoznawstwo realizowane przez mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka oraz szkolenie strzeleckie – teoria (podział broni, podstawowe informacje o budowie broni, pocisku, zasadach celowania i strzelania, torze pocisku, postawach strzeleckich).

Po części teoretycznej realizowano część praktyczną tj. strzelanie z broni sportowej pneumatycznej karabin i pistolet na strzelnicy szkolnej Szkolnego Klubu Sportowego „KALIBER” oraz karabin i pistolet boczny zapłon z kbks na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego.

Ten niezwykle ważny punkt szkoleniowy realizowali P. Leszek Jaśkowiak - Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, wspierał go członek szubińskiego Oddziału Piotr Jamróg i Strzelec Michał Szczęśniak. Najlepsze trafienia w tej konkurencji uzyskali na obydwu strzelnicach kadeci: Dominika Hejnicka i Martyna Popielarz.

Szkolenie to było już kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy szkołą a KSSK GWARD w Kwidzynie Oddział w Szubinie oraz Bractwem Strzeleckim w Szubinie. Bez zaangażowania i wsparcia Instruktorów oraz udostępnienia strzelnicy Bractwa zajęcia te były by nie możliwe do zrealizowania.

Celem zajęć było poszerzenie programu podstawy programowej realizowanego przedmiotu, tym samym wzbogacenie przez uczniów-kadetów wiedzy z zakresu edukacji wojskowej, oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, takich jak: strzelanie, musztra – dowodzenie drużyną i współdziałanie w drużynie (zespole) w terenie, terenoznawstwo, radzenie sobie poza domem.

Tym samym była możliwość wykorzystania i pogłębienia zdobytej podczas zajęć w szkole wiedzy teoretycznej i umiejętności. Jak również przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom klas wojskowych I i II TL przez uczniów klas wojskowych III i IVTL nabytej podczas 3- letniego programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa.

Ponadto integracja kadetów klas wojskowych i przygotowanie ich do reprezentowania ZS w różnego rodzaju zawodach sportowo-obronnych, turniejach, konkursach z OC oraz przeglądach na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim. Dobowy wspólny pobyt razem całej klasy miał na celu wyzwolenie u młodzieży twórczej i kreatywnej postawy, chociażby takiej jak odpowiedzialności za powierzone mienie, umiejętności działania w grupie rówieśniczej oraz z kolegami ze starszych klas i przede wszystkim respektowania norm grupowych oraz przestrzegania poleceń, pełnienie służby dyżurnej (warty, pododdziału alarmowego) w warunkach nocnych (w budynku i na zewnątrz budynku), odporność na zmęczenie (stąd celowe alarmy nocne), stres itp.

W imieniu Dyrektor ZS w Szubinie i wszystkich uczestników szkolenia uczniów klas wojskowych, składamy serdeczne podziękowania na ręce: Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzeja Kokocińskiego, Kierownika szubińskiego Oddziału KSSK GWARD P. Leszka Jaśkowiaka wraz z członkami Michałem Jaśkowiakiem oraz Piotrem Jamróg, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka, Strzelca Michała Szczęśniaka, st. kpr. Bartosza Łukomskiego, Rodzicom za wsparcie finansowe, P. Mateuszowi Smolińskiemu, P. Kariny Tomczyk i w/w uczniom klas IIITL na czele z st. kpr. kadetem Danielem Kwiatkowskim i z IVTL na czele z super kadetem Pawłem Mellerem, Personelowi Internatu za udostępnienie pomieszczeń.

Wszystkim pozostałym Osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie tego szkolenia oraz Ludziom dobrej woli i Przyjaciołom szkoły za pomoc i udzielone wsparcie, dziękujemy.

W terminie 29-30.11.br. odbędzie się zbliżone szkolenie, tym razem z klasą ITa.

materiał: Agnieszka Bubczyk/Zespół ds. Promocji ZS

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 7 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Postaw na grafit. Ciesz się komfortem domu niezależnie od pory roku

Eksperci są zgodni, że jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji budowlanych#, która szybko się zwróci, jest termomodernizacja, a okres wakacyjny to świetny moment na jej przeprowadzenie.

(czytaj więcej)
0

Zrób to warzywnie! Tradycyjne dania w roślinnej odsłonie

Idealny przepis na poradzenie sobie z nudą w kuchni sprowadza się do jednego słowa: #warzywa! Mimo że plony z pól i grządek mogą wydawać się mało spektakularnym elementem dań, potrafią nieźle namieszać – zwłaszcza w tradycyjnych i znanych na wylot recepturach. Gulasz, gołąbki, spaghetti, pulpety czy curry mogą smakować wyśmienicie w warzywnej wersji bez mięsa. Zapraszamy do zielonej rewolucji w kuchniach!

(czytaj więcej)
0

Kto stawia kropkę nad i? Wprost czy między wierszami?

Każdego dnia komunikujemy się z innymi ludźmi. Na kształt wiadomości wpływ# ma nie tylko mówiący, ale również słuchacz. To, co słyszy adresat, ale przede wszystkim to, jak odbiera on daną wypowiedź, oddziałuje znacznie na jego reakcję. Jak zatem mówić, by zostać właściwie zrozumianym?

(czytaj więcej)
0

Kolorowo na talerzu. Siła warzyw w codziennej diecie

Istotna rola warzyw w codziennej diecie nie wydaje się nowym i zaskakującym #tematem. Świadomość to jedno, ale co z praktyką?

(czytaj więcej)