Dziś mamy 17 października 2018, środa, imieniny obchodzą:
26 listopada 2017

Na drogi, tereny zielone i zabawy. Zobacz, jakie priorytety mają sołectwa

fot. arch.

fot. arch.

744 tys. 293, 49 zł – taką sumę rozdysponowały łącznie wszystkie sołectwa gminy #Szubin na rok 2018. Prym wiedzie utrzymanie dróg, terenów zielonych i rekreacyjnych.

Brzózki
12 tys. 366,25 zł
– doposażenie jednostki OSP Tur – 500 zł,
– budowa wiaty – 11 tys. 866,25 zł

Chomętowo
17 tys. 453,87 zł
– promocja gminy Szubin – 900 zł,
– remont drogi gminnej w Chomętowie – 6500 zł,
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup impregnatu, farb, itp., remont ogrodzenia stawu retencyjnego, zakup elementu siłowni zewnętrznej) – 7253,87 zł,
– doposażenie OSP Chomętowo – 2000 zł,
– utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 800 zł

Ciężkowo
16 tys. 265,52 zł
– promocja gminy Szubin – 500 zł,
– budowa wiaty - kontynuacja – 15 tys. 765, 52 zł

Chraplewo
14 tys. 260, 19 zł
– promocja gminy Szubin – 700 zł,
– zakup i montaż sprzętów na plac zabaw – 13 tys. 560,19 zł

Dąbrówka Słupska
17 tys. 156,79 zł
– promocja gminy Szubin – 1715,68 zł,
– utrzymanie terenów wiejskich (boisko i plac zabaw) – 1000 zł,
– utrzymanie świetlicy wiejskiej – 4500 zł,
– zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne – 5641,11 zł,
– doposażenie OSP Ciężkowo – 300 zł,
– remont Pomnika Pamięci – 4000 zł

Gąbin
16 tys. 376,93 zł
– promocja gminy Szubin – 900 zł,
– zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne – 2976,93 zł,
– doposażenie OSP Chomętowo – 500 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie – 12 tys. zł

Godzimierz
13 tys. 183,24 zł
– promocja gminy Szubin – 818,32 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup elementów siłowni zewnętrznej, garażu blaszanego, montaż elementów placu zabaw) – 7760 zł,
– zakup tablic informacyjnych – 1200 zł,
– utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 3404,92 zł

Grzeczna Panna
9841,01 zł
– promocja gminy Szubin – 490 zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej – 4750 zł,
– remont świetlicy wiejskiej – 4601,01 zł

Kołaczkowo
37 tys. 135,90 zł
– promocja gminy Szubin – 1635,90 zł,
– utrzymanie dróg gminnych (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce, wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkowie, kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie – dokończenie chodników) – 35 tys. zł,
– utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 500 zł

Kornelin
15 tys. 671,35 zł
– promocja gminy Szubin – 800 zł,
– zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne – 14 tys. 871,35 zł

Kowalewo
34 tys. 424,98 zł
– promocja gminy Szubin – 1721,25 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw – 4000 zł,
– utrzymanie dróg gminnych (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie w latach 2018-2021, zakup i rozwiezienie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie) – 16 tys. 703,73 zł,
– doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin – 1500 zł (po 500 zł na jednostkę),
– budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie – kontynuacja – 10 tys. 500 zł

Królikowo
26 tys.886,39 zł
– promocja gminy Szubin – 1843,32 zł,
– budowa wiaty – 18 tys. zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej – 1000 zł,
– utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 500 zł,
– utrzymanie dróg gminnych – remont ścieżki prowadzącej do szkoły – 4043,07 zł,
– zakup tablic informacyjnych – 1500 zł

Łachowo
21 tys. 835,91 zł
– promocja gminy Szubin – 3200 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup i montaż sprzętów na plac zabaw, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej) – 11 tys. 100 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 7235,91 zł,
– doposażenie OSP Szubin – 300 zł

Małe Rudy
17 tys. 268,19 zł
– doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne, tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, itp. - 17 tys. 268, 19 zł

Mąkoszyn
12 tys. 960,43 zł
– promocja gminy Szubin – 648,02 zł,
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw – 5000 zł,
– remont świetlicy wiejskiej – 7312,41 zł

Nadkanale
9878,15 zł
– opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia – 8396,43 zł,
– utrzymanie dróg gminnych – 1481,72 zł

Pińsko
17 tys. 453,87 zł
– promocja gminy Szubin – 850 zł,
– doposażenie OSP Szubin – 500 zł,
– zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjncyh (zakup i ułożenie kostki brukowej na boisko do koszykówki, przyłącze skrzynki budowlanej energetycznej) – 13 tys. 300 zł,
– doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji, m.in. stoły, ławki mobilne – 2050 zł,
– naprawa sprzętu sołeckiego, m.in. nagłośnienia, tablic informacyjnych – 753,87 zł

Retkowo
15 tys. 745,62 zł
– promocja gminy Szubin – 800 zł,
– zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne – 14 tys. 945,62 zł

Rynarzewo
37 tys. 135,90 zł
– utrzymanie dróg gminnych (przebudowa drogi przy ulicy Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie, kontynuacja remontu ul. Polnej) – 27 tys. 135,90 zł,
– budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej – 10 tys. zł
Samoklęski Duże
27 tys. 480,57 zł
– zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samoklęski Małe-Samoklęski Duże – kontynuacja – 27 tys. 480,57 zł

Samoklęski Małe
13 tys. 294 zł
– remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi – 6000 zł,
– zakup i dostawa kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych – 5000 zł,
– postawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe – 500 zł,
– naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej – 1144 zł,
– promocja gminy Szubin – 650 zł

Skórzewo
10 tys. 6 zł
– promocja gminy Szubin – 1006 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup i ułożenie kostki brukowej wokół wiaty, wykonanie zabudowy ściany) – 7750 zł,
– wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym – 1250 zł

Słonawy
15 tys. 262,85 zł
– promocja gminy Szubin – 763,14 zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej – 1000 zł,
– remont remizy strażackiej OSP Słonawy – 13 tys. 499,71 zł

Słupy
21 tys. 984,45 zł
– promocja gminy Szubin (w tym wykonanie strojów dla sportowców) – 3884,45 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 8000 zł,
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (impregnaty, farby, zakup i montaż sprzętów na plac zabaw) – 4500 zł,
– podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 2000 zł,
– utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 3600 zł

Smolniki
22 tys. 207,27 zł
– promocja gminy Szubin – 1107,27 zł,
– wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2 sztuki) – 8000 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 8000 zł,
– doposażenie OSP Szubin – 900 zł,
– zakup i montaż tablic informacyjnych (2 sztuki) - 2200 zł,
– wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego – 2000 zł

Stary Jarużyn
22 tys. 504,36 zł
– doposażenie OSP – 500 zł,
– podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 1800 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu – 5000 zł,
– zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę – 2000 zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej – 3000 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 9000 zł,
– promocja gminy Szubin – 1204,36 zł

Szaradowo
15 tys. 634,21 zł
– remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 tys. 100 zł,
– utrzymanie dróg gminnych – utwardzenie dróg gruntowych – 3000 zł,
– doposażenie OSP Słonawy – 1000 zł,
– promocja gminy Szubin – 1534,21 zł

Szkocja
19 tys. 904,84 zł
– promocja gminy Szubin – 1500 zł,
– doposażenie OSP Rynarzewo – 1000 zł,
– podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 1200 zł,
– wypożyczenie namiotów – 1200 zł,
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – boisko do kosza, kort tenisowy – 15 tys. 004,84 zł

Szubin-Wieś
23 tys. 952,66 zł
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 10 tys. zł,
– doposażenie OSP Szubin – 1500 zł,
– utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa – 9000 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup sprzętów na plac zabaw i jego remont) – 3452,66 zł

Tur
37 tys. 135,90 zł
– doposażenie OSP Tur – 5000 zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności – 2500 zł,
– promocja gminy Szubin – 2000 zł,
– utrzymanie dróg gminnych (budowa chodnika – kontynuacja, zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa) – 23 tys. 300 zł,
– utrzymanie terenów wiejskich – 335,90 zł,
– utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 4000 zł

Wąsosz
18 tys. 939,31 zł
– promocja gminy Szubin – 1000 zł,
– budowa wiaty (2018-2019) – 6000 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 7439,31 zł,
– doposażenie OSP Wąsosz – 4500 zł

Wolwark
22 tys. 504,36 zł
– promocja gminy Szubin – 1125,22 zł,
– termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 21 tys. 129,14 zł,
– doposażenie świetlicy wiejskiej – 250 zł

Wrzosy
9878, 15 zł
– przebudowa drogi gminnej Retkowo-Wrzosy (kontynuacja) II etap – 9878,15 zł

Zalesie
34 tys. 202,16 zł
– promocja gminy Szubin – 3420,16 zł,
– zakup i montaż sprzętów na plac zabaw – 22 tys. 782 zł,
– zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 5000 zł,
– doposażenie OSP Słonawy – 1000 zł,
– utrzymanie boiska sportowego – 2000 zł

Zamość
37 tys. 135,90 zł
– podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 1000 zł,
– utrzymanie dróg gminnych:
– opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych” - 17 tys. 135,90 zł,
– przebudowa ulicy Klonowej według dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” - 19 tys. zł

Żędowo
13 tys. 628,88 zł
– promocja gminy Szubin – 500 zł,
– zagospodarowanie terenu zielonego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) – 7500 zł,
– zakup, dostawa, i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 5128,88 zł,
– doposażenie OSP Wąsosz – 500 zł

Żurczyn
15 tys. 337,13 zł
– promocja gminy Szubin – 800 zł,
– budowa oświetlenia w Głęboczku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż – 14 tys. 37,13 zł,
– doposażenie OSP Tur – 500 zł

Oceń artykuł: 1 26

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (11) Zgłoś naruszenie zasad

  • -1 (1)

  mieszkaniec, w dniu 26-11-2017 16:11:02 napisał:

  NOOOO Kowalewo znowu zabłysło,,,,,

  odpowiedz

  • 22 (34)

  sołectwo, w dniu 26-11-2017 19:14:12 napisał:

  Ci wszyscy sołtysi a na pewno ich większość roztrwaniają nasze wiejskie pieniądze na drogi przecież to drogi gminne to gmina powinna o nie dbać. W Szubinie co chwila gdzieś nowe chodniki lub asfalty się robi,w tym roku widzę że wszyscy jak jeden dali na promocję gminy może to właśnie za te pieniądze robi się ładnie w mieście a my na wsiach toniemy w błocie

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 2 (6)

  Mieszkaniec, w dniu 26-11-2017 20:17:56 napisał:

  Szubin-Wieś 23 tys. 952,66 zł – zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne – 10 tys. zł, to jakiś żart chyba ,bo My mieszkańcy Szubin Wsi (od strony nadleśnictwa) od wielu lat sami wspólnie załatwiamy szlakę z gminy i sami drogę naprawiamy więc te pieniążki

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -7 (7)

  MIESZKANIEC, w dniu 26-11-2017 21:20:49 napisał:

  A może by tak ktoś przejechał do Łachowa są takie dziury że prędzej czy póżniej dojdzie do wypadku ,bo tyle się mówi o drogach a do wioski nie idzie dojechać.

  odpowiedz

  • 5 (7)

  Luk, w dniu 26-11-2017 22:44:18 napisał:

  To bierz łopatę i do roboty, zabierz ze sobą sąsiada będzie wam raźniej.

  odpowiedz

  • 26 (26)

  rudy, w dniu 26-11-2017 23:41:49 napisał:

  W Małych Rudach można mówić co zrobić a sołtys i tak zrobi swoje.Plac zrobiony będzie ,ale i tak tam nikt nie chodzi.No może sołtys.Drogi fatalne ,światło tylko przy ulicy sołtysa.

  odpowiedz

  • -2 (4)

  CNA-, w dniu 27-11-2017 22:31:50 napisał:

  A na Brzózkach po co tam droge zrobić jak państwu sie kurzy lepiej sobie wiate wystawić za 11tyś żeby elita miała gdzie balować. Kto zna to wie z kim nasz pan sołtys baluje. PATOLOGIA

  odpowiedz

  • -1 (1)

  Krzysztof Kroczka, w dniu 29-11-2017 13:01:04 napisał:

  Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim, w trakcie którego mieszkańcy Zalesia i Rzemieniewic dzielili fundusz sołecki. Pieniądze zapisane w artykule jako "promocja gminy Szubin" są de facto przeznaczone na tzw. "rozwój tożsamości lokalnej".

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Kwasy...
Przypinka z agrafką o śr. 56mm
3,55PLN
Pokój dzienny/ młodzieżowy lub sypialnia
Szczotka elektryczna z jonizacją Fox Red Hot
175PLN 140PLN
Meble systemowe w kolorze Biały Uni Mat / Biały Mat
Naczepa platforma
Lakiernictwo
Fotokoszulka z nadrukiem
35,00PLN
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ciesz się perfekcyjnym makijażem codziennie

Wykonujemy profesjonalny makijaż permanentny oczu, brwi i ust. Zapraszamy do naszego Studia Urody i Odnowy Biologicznej przy ul. Nowej 15 B w Nakle nad Notecią.

(czytaj więcej)