Dziś mamy 15 grudnia 2019, niedziela, imieniny obchodzą:

02 grudnia 2019

Kolejne dobowe szkolenie taktyczne uczniów kadetów klasy wojskowej

fot. Zespół ds. Promocji ZS

fot. Zespół ds. Promocji ZS

W dniach 29-30.11.2019r., tym razem uczniowie "mundurowi" z klasy wojskowej I Ta z #Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, uczestniczyli na bazie szkoły (Internatu), Parku miejskiego "Wesółka" oraz strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie w swoim pierwszym, dobowym szkoleniu taktycznym z podziałem w piątek działanie na miejscu, a w sobotę zajęcia "wyjściowe" na Strzelnicy Bractwa na „Wesółce”.

Bazę noclegową i zarazem żywieniową, jak w poprzednich tego typu szkoleniach stanowił Internat i stołówka ZS. Było to przedsięwzięcie, wzorowane na planie szkolenia z drobnymi poprawkami sprzed 2 tygodni. Uczniowie mundurowi klasy I w roli szkolonych, a uczniowie z klas wojskowych II, III i IVTL wystąpili w roli Instruktorów i wspierających szkolenie. Byli to  nast. kadeci z IVTL: Paweł Meller, Arsen Pałamarczuk, Mateusz Mazurek i Marcin Klockowski. Z klasy IIITL: Daniel Kwiatkowski, Patrycja Makarońska, Zuzanna Manikowska, Tomasz Jahnke, Karol Szczepaniak, Dominik Kujawa, Gracjan Gałązka i Kamila Sawicka. Z klasy IITL Bartosz Kowalski. To szkolenie również rozpoczęto w piątek po 3 godzinach zajęć programowych apelem w obecności Dyrektor ZS Pani Alicji Jaśkowiak omówieniem planu szkolenia, warunków oraz zasad BHP szczególnie podczas zajęć na strzelnicy i korzystania z pomieszczeń Internatu, sprawdzeniem wyposażenia uczniów kadetów pod kątem bytowania w warunkach zbliżonych do szkolenia poligonowego.

Zakończenie zajęć wraz z ich podsumowaniem i omówieniem (podaniem wyników) i wręczeniem Certyfikatów odbyło się w sobotę po obiedzie na miejscu w budynku Internatu. Dobowy plan szkolenia z alarmami nocnymi włącznie opracowany został przez tych samych uczniów szkoły super kadeta Pawła Mellera (jednocześnie żołnierza 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiet Zawackiej) i st. kpr. kadeta Daniela Kwiatkowskiego. Koordynatorem planu, jak również sprawującym nadzór nad całością był nauczyciel przedmiotu edukacja wojskowa i wychowawca klasy IITL mjr rez. Jarosław Odrobiński. Autorzy planu wzorowali zasady szkoleniowe stosowane w Jednostce Wojskowej z podziałem na grupy szkoleniowe pod kątem realizowanej podstawy programowej z edukacji wojskowej. Obejmował on m.in. nast. bloki tematyczne, z nast. zagadnień: taktyka, bronioznastwo, podstawy łączności przewodowej, zajęcia fizyczne – test pod nadzorem nauczyciela w-f P. Doroty Tumiłowicz Lesiuk, musztra indywidualna i zespołowa, pierwszej pomocy na polu walki, rzut granatem szkoleniowym, terenoznawstwo realizowane przez mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka oraz szkolenie strzeleckie – teoria (podział broni, podstawowe informacje o budowie broni, pocisku, zasadach celowania i strzelania, torze pocisku, postawach strzeleckich).

Po części teoretycznej realizowano część praktyczną tj. strzelanie z broni sportowej pneumatycznej karabin i pistolet na strzelnicy szkolnej Szkolnego Klubu Sportowego „KALIBER” oraz karabin i pistolet boczny zapłon z kbks na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Ten niezwykle ważny punkt szkoleniowy realizowali P. Leszek Jaśkowiak - Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, wspierał go członek szubińskiego Oddziału Piotr Jamróg.

Szkolenie to było już kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy szkołą a KSSK GWARD w Kwidzynie Oddział w Szubinie oraz Bractwem Strzeleckim w Szubinie. Bez zaangażowania i wsparcia Instruktorów oraz udostępnienia strzelnicy Bractwa zajęcia te byłyby niemożliwe do zrealizowania. Celem zajęć było poszerzenie programu podstawy programowej realizowanego przedmiotu, tym samym wzbogacenie przez uczniów-kadetów wiedzy z zakresu edukacji wojskowej, oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, takich jak: strzelanie, musztra – dowodzenie drużyną i współdziałanie w drużynie (zespole) w terenie, terenoznawstwo, radzenie sobie poza domem. Tym samym była możliwość wykorzystania i pogłębienia zdobytej podczas zajęć w szkole wiedzy teoretycznej i umiejętności. Jak również przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom klasy wojskowej I Ta przez uczniów klas wojskowych II, III i IVTL nabytej podczas 3-letniego programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa. Ponadto integracja kadetów klas wojskowych i przygotowanie ich do reprezentowania ZS w różnego rodzaju zawodach sportowo-obronnych, turniejach, konkursach z OC oraz przeglądach na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim. Dobowy wspólny pobyt razem całej klasy miał na celu wyzwolenie u młodzieży twórczej i kreatywnej postawy, chociażby takiej jak odpowiedzialności za powierzone mienie, umiejętności działania w grupie rówieśniczej oraz z kolegami ze starszych klas i przede wszystkim respektowania norm grupowych oraz przestrzegania poleceń, pełnienie służby dyżurnej (warty, pododdziału alarmowego) w warunkach nocnych (w budynku i na zewnątrz budynku), odporność na zmęczenie (stąd celowe alarmy nocne), stres itp.

W imieniu Dyrektor ZS w Szubinie i wszystkich uczestników szkolenia, składamy serdeczne podziękowania na ręce: Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzeja Kokocińskiego, Kierownika szubińskiego Oddziału KSSK GWARD P. Leszka Jaśkowiaka wraz z członkami Michałem Jaśkowiakiem oraz Piotrem Jamróg, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka, Strzelca Michała Szczęśniaka, Rodzicom za wsparcie finansowe, P. Doroty Tumiłowicz Lesiuk, P. Izy Trocha i w/w uczniom Instruktorom z klas II, IIITL na czele z st. kpr. kadetem Danielem Kwiatkowskim i z IVTL na czele z super kadetem Pawłem Mellerem, Personelowi Internatu za udostępnienie pomieszczeń. Również Paniom ze stołówki m.in. Magdalenie Zakrzewskiej i Hannie Cyganek za pyszne oraz dostatnie posiłki. Wszystkim pozostałym Osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie tego szkolenia oraz Ludziom dobrej woli i Przyjaciołom szkoły za pomoc i udzielone wsparcie, dziękujemy.

Materiał: Agnieszka Bubczyk

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 4 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Czekasz na paczkę od Mikołaja? Odbierz ją z mObywatelem

W emocjach i przedświątecznej gorączce można zapomnieć o wielu sprawach, a na pewno o # dowodzie osobistym. Pamiętajcie: idąc na pocztę po odbiór paczek z prezentami wystarczy telefon z aplikacją mObywatel.

(czytaj więcej)
0

Niedziele handlowe w grudniu i 2020 roku. Kiedy sklepy będą otwarte?

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie są gotowi jeszcze na święta. Grudzień to wyjątkowy #miesiąc ze względu na to, że sklepy otwarte będą w trzy niedziele!

(czytaj więcej)
0

Świąteczny szał zakupów. Przez internet czy tradycyjnie? (sonda)

Świąteczny szał zakupowy trwa. W grudniu w sklepach panuje oblężenie, dlatego wiele #osób woli kupić np. prezenty bez wychodzenia z domu, czyli za pomocą internetu. Obie te formy mają swoje plusy i minusy. Jakie zakupy wybieracie?

(czytaj więcej)
0

Święta z kredytem lub pożyczką? Na co warto zwrócić uwagę

Okres świąteczno-noworoczny oznacza dla wielu osób spotkania z # rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.

(czytaj więcej)