Dziś mamy 16 lipca 2019, wtorek, imieniny obchodzą:

19 lipca 2018

Debata o integracji. Rozmawiano o wsparciu dla niepełnosprawnych

fot. powierzone

fot. powierzone

W miniony wtorek, 17 lipca, w gmachu Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się # panel informacyjno-dyskusyjny między przedstawicielami nakielskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – panią Hanną Kubisz, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – panią Agnieszką Stręciwilk oraz osobami objętymi Porgramem w ramach Aktywnego włączenia społecznego w okresie 01.05.2017 – 31.12.2018.

Debatę otworzyła pani Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego w Kcyni. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To interdyscyplinarne spotkanie połączone z dyskusją i praktycznymi poradami m.in. jak ubiegać się o turnus rehabilitacyjny, było jednym z działań na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, tworzące klimat zaufania i samopomocy.

Co istotne, w ramach projektu realizowane są działania aktywnej integracji obejmujące kompleksowe instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej – są to działania związane m.in. z utworzeniem grupy samopomocy i wsparcia animatora lokalnego, wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, aktywizacją poprzez udział w kulturze oraz wsparciem w sferze motywacji oraz treningu umiejętności życiowych. Dla uczestników projektu przewidziano również działania obejmujące doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, warsztaty językowe, z zakresu kompetencji ICT, wsparcie terapeutyczne (w tym socjoterapia) oraz turnusy rehabilitacyjne.
Ponadto każdy z uczestników projektu po analizie potrzeb i predyspozycji ma dobieraną dziewięciomiesięczną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji Zawodowej.

Warto wspomnieć, że zeszłoroczna edycja „Aktywni – szansa na rozwój i pracę”, na którą Powiat Nakielski również pozyskał środki, opierała się w szczególności na pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Od początku czerwca zrealizowano szereg spotkań grup samopomocowych, terapię psychologiczną, kurs pierwszej pomocy czy też integracyjny piknik pn. „Drzwi Otwarte”, który był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i umacniania relacji międzyludzkich. We wrześniu natomiast skoncentrowano się na działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Do końca zeszłego roku odbyły się warsztaty dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, na których uczestnicy mogli dokonać analizy własnej sytuacji na rynku pracy, odkryć swój potencjał zawodowy, zdobyć wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych czy też przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Nie zapomniano również o spotkaniach z doradcą zawodowym oraz prawnym, z którym uczestnicy projektu konsultowali własną sytuację, a także otrzymywali informacje odnośnie aktualnie dostępnych świadczeń, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Interesującym akcentem działań projektu były również kursy tańca, warsztaty kulinarne oraz różnorakie kursy zawodowe, kompetencyjne i szkolenia – idąc tym tropem warto wspomnieć chociażby o zrealizowanych kursach z zakresu obsługi komputera, kasy fiskalnej, kadr i płac oraz opieki nad osobami starszymi.
Projekt realizowany był przez Powiat Nakielski - jego całkowita wartość wyniosła 422 602,50 zł, natomiast z Funduszy Europejskich pozyskano 359 212,12 zł.

materiał: Monika Oleś

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 3 5

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Odwołany lot podczas wakacji. Czy turystom przysługuje odszkodowanie?

Podróże samolotem uchodzą za pewny i szybki sposób przemieszczania się, dlatego są chętnie # wybierane jako środek transportu w czasie urlopów.

(czytaj więcej)
0

Jak w ciąży przetrwać upały. Co przyszłe mamy powinny zrobić?

Od kilku lat w naszym kraju letnie miesiące są coraz bardziej gorące. Bywają dni trudne do # przetrwania dla każdego z nas, a zwłaszcza dla przyszłych mam.

(czytaj więcej)
0

"500+" za granicą? Czy rodziny otrzymają świadczenie?

Czy jeśli wraz z rodziną mieszkamy za granicą, ale jesteśmy zameldowani w # Polsce, przysługuje nam świadczenie wychowawcze „500+”?

(czytaj więcej)
0

Aktywność ekonomiczna ludności. Przeprowadzono badania

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w porównaniu z IV kwartałem 2018 r., liczba # pracujących i bezrobotnych zmniejszyła się. Wpłynęło to na spadek wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. W tym czasie przybyło natomiast osób biernych zawodowo. To z kolei przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej.

(czytaj więcej)