Dziś mamy 19 czerwca 2019, środa, imieniny obchodzą:

12 czerwca 2019

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą trzech odcinków drogi S5

fot. GDDKiA

fot. GDDKiA

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti#, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie
Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty.

Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom materiałów przypominamy o „Serwisie dla podwykonawców” uruchomionym na stronie internetowej GDDKiA. Podmioty poszkodowane we współpracy z Impressa Pizzarotii, pozyskają tam najważniejsze informacje, jak skutecznie otrzymać nieuregulowane należności.

Deklaracje Wykonawcy bez pokrycia
Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztorysów GDDKiA i kwot, za które Wykonawca zadeklarował realizację zadań:
- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Kalendarium
We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy-Dworzysko oraz Dworzysko-Aleksandrowo. Miesiąc później, w październiku 2014 r. ogłoszono przetarg na pozostałe odcinki S5, w tym m.in. Białe Błota-Szubin.

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu mieli zostać zaproszeni wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, w tym firma Impressa Pizzarotti, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Zaproszenia do drugiego etapu przetargów na budowę drogi S5, w tym dla odcinków Nowe Marzy-Dworzysko, Dworzysko-Aleksandrowo oraz Białe Błota-Szubin zostały przekazane w kwietniu i maju 2015 r. 

Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia.

W sierpniu 2015 r. dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5.

12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac
- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 %
Zaawansowanie finansowe: 39,10 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %
Zaawansowanie finansowe: 39,58 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %
Zaawansowanie finansowe: 50,38 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje dla Wykonawcy
Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

GDDKiA przygotowana. Szukamy nowego Wykonawcy. Przetargi jeszcze w wakacje.

GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.

Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

materiał: GDDKiA

Oceń artykuł: 3 3

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (14) Zgłoś naruszenie zasad

  • 4 (36)

  cy-borg, w dniu 12-06-2019 14:24:13 napisał:

  oto krajobraz po pisie, Polska w ruinie

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 8 (36)

  czytelnik, w dniu 12-06-2019 14:30:07 napisał:

  A może GDDKiA przedstawi społeczeństwu szacunkowy,horendalny wzrost kosztów usług,które nastąpiły w Polsce po przejęciu władzy przez PiS.

  odpowiedz

  • 4 (12)

  Slaw, w dniu 12-06-2019 15:46:06 napisał:

  Taka firma która naraziła na wszystkich nas na ogromne straty czasu, pieniędzy i bezpieczeństwa powinna otrzymać takie kary, że nie pozbiera się więcej. Wielka firma która szczyci się założeniem w 1910r. wykorzystała naiwność i dobrą wolę Polski i polaków. Rozgrzebali roboty i uciekli, a my teraz codziennie musimy się męczyć na całym odcinku. P.S. Włączanie w ten temat aspektów politycznych jest co najmniej nie na miejscu i jest niepoważna. Polacy zacznijmy się nawzajem szanować a nie szukać winy.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 3 (7)

  Xp312, w dniu 12-06-2019 18:42:45 napisał:

  Ktoś podpisał kontrakty na tak niskie kwoty więc to budzi wiele podejrzeń. Teraz wielkie pretensje, że coś nagle nie będzie skończone. Z pustego to i Salomon nie naleje. GDDKiA chciało zaoszczędzić na tanim przetargu a teraz wielki problem się zrobił bo drogi nawet w połowie nie są zrobione. Kto jest winny tej sytuacji?

  odpowiedz

  • 1 (17)

  polo, w dniu 12-06-2019 19:21:34 napisał:

  Debile -tylko PIS może kraj uratować ,bo reszta to Kapusie Folksdojcze i Zdrajcy. I tyle w temacie

  odpowiedz

  • 4 (8)

  ?, w dniu 12-06-2019 21:45:58 napisał:

  Kluczowe zdanie "Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia." Tylko zabrakło "A my naiwnie im uwierzyliśmy i podpisaliśmy kontrakt" Jak zwykle mądry Polak.... itd.

  odpowiedz

  • 7 (9)

  przczółka maja, w dniu 12-06-2019 23:08:05 napisał:

  Bzdura totalna, na budowach panowały układy..........., włosi na początku 15r już wiedzieli, że dołożą do projektu, ale szli w zaparte (na szczęście nie udało im się "wyłudzić" ) dodatkowej kasy. Wzrost kosztów materiałów !!! w jakimś stopniu tak, ale na pewno nie na tyle, żeby nie dokończyć budowy - chyba, że do tego się dało dampingową cenę. Szkoda tylko, że generalna uwierzyła w te bajeczki o ich możliwościach. Pozdro dla DAVIDE......

  odpowiedz

  • 3 (3)

  Szak, w dniu 13-06-2019 12:17:28 napisał:

  Tylko firmy typowo z teczką z zagranicy (bez swojego sprzętu) nigdy nie kończą wygranych robót. Ta sama droga S5 odcinek firmy KOBYLARNIA wygląda na to że jeszcze w tym roku oddadzą - zaczynali równo z Pizzarotti.

  odpowiedz

  • 2 (4)

  rozważający, w dniu 16-06-2019 16:14:37 napisał:

  Pamiętam jak to wyglądało przy budowach dróg przed Euro w Polsce i ilu cwaniaków zakładało lipne firmy (jedna wywrotka i jedna koparko - ładowarka), by tylko dostać możliwość dorwania się do udziału w projekcie budowy ówczesnej infrastruktury i pod pozoracją wykonywanych usług wyciągnąć jakieś pieniądze od państwa Polskiego. Nikt tego do końca nie kontrolował. Niestety przy tym oberwało się też normalnym firmom i przedsiębiorcom, którzy chcieli uczciwie zarobić i tych jest mi szkoda. Niestety Włochom nie wyszedł interes, bo myśleli, że pewnie jak poprzednicy będą mogli oskubać Polaków, a tu klops. Przyszli inni do władzy i nie dają się wyrolować.

  odpowiedz

  • 2 (4)

  rozważający, w dniu 16-06-2019 16:19:21 napisał:

  Pamiętam jak to wyglądało przy budowach dróg przed Euro w Polsce i ilu cwaniaków zakładało lipne firmy (jedna wywrotka i jedna koparko - ładowarka), by tylko dostać możliwość dorwania się do udziału w projekcie budowy ówczesnej infrastruktury i pod pozoracją wykonywanych usług wyciągnąć jakieś pieniądze od państwa Polskiego. Nikt tego do końca nie kontrolował. Niestety przy tym oberwało się też normalnym firmom i przedsiębiorcom, którzy chcieli uczciwie zarobić i tych jest mi szkoda. Niestety Włochom nie wyszedł interes, bo myśleli, że pewnie jak poprzednicy będą mogli oskubać Polaków, a tu klops. Przyszli inni do władzy i nie dają się wyrolować.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Dziękujemy za dodanie opinii. Niebawem pojawi się na stronie.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Szkolenia bhp okresowe
od 70PLN
Meble na wymiar: szafy przesuwne
Fotoobrazy na płótnie
od 48,50PLN
Terminale płatnicze stacjonarne i mobilne
59PLN od 27zł/mcPLN
Sprawdzanie i regulacja ciśnienia w ogumieniu
Przypinka z agrafką o śr. 56mm
3,55PLN
Bindowanie dokumentów
od 6,00PLN
Fotokoszulka z nadrukiem
35,00PLN
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ciesz się perfekcyjnym makijażem codziennie

Wykonujemy profesjonalny makijaż permanentny oczu, brwi i ust. Zapraszamy do naszego Studia Urody i Odnowy Biologicznej przy ul. Nowej 15 B w Nakle nad Notecią.

(czytaj więcej)